Política de Privacitat

La present política de privacitat ha estat elaborada de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, EU 2016/679(d’ara en endavant, RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals y Garantia de Drets Digitals (d’ara en endavant, LOPDGDD).

En aquesta política de privacitat expliquem tot el que ha de saber sobre el processament de dades personals en la nostra empresa. És a dir, quines dades personals processem i emmagatzemem quan els usuaris naveguen a través de la nostra web, compren algun dels nostres productes o es donen d’alta en algun dels nostres serveis, quals són els motius pels quals recopilem i tractem aquestes dades, si els compartim amb tercers, durant quant temps els emmagatzemem i quins són els seus drets i com es poden exercir.

 

Índex

 1. Responsable
 2. Processament de dades en aquest lloc web
 3. Xarxes Socials
 4. Cessions de dades a tercers i transferències internacionals de dades
 5. On emmagatzemem les dades? Durant quant temps?
 6. Drets dels interessats i mecanismes per a exercir-los
 7. Responsabilitat de l’usuari
 8. Menors d’edat
 9. Mesures de seguretat
 10. Pot modificar-se aquesta Política de Privacitat?

 

1.   Responsable

En virtut del que s’estableix en l’article 4.7 del RGPD, el responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web és Laura Gallegos Amber.

A continuació, es detallen les dades d’identificació i contacte del responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web,

Laura Gallegos Amber

NIF: 41579118V

Direcció: Passatge Germana Carme Mascaró, 2 – 08500 Vic

Telèfon: 633019018

Correu electrònic:

Si tens qualsevol dubte sobre el processament de les teves dades personals o vols exercir els teus drets, pots contactar amb el responsable via correu postal o via correu electrònic en les adreces anteriorment indicades.

 

2.   Processament de dades personals en aquest lloc web

 • Encriptació SSL

Per motius de seguretat i, en especial, per a evitar la fugida o robatori de dades personals o confidencials, el nostre lloc web utilitza la tecnologia d’encriptació SSL. Aquesta tecnologia permet encriptar el trànsit de dades entre el teu navegador i la nostra pàgina web, impedint així que tercers puguin veure o interceptar les dades personals o confidencials que ens envies quan navegues o compres a través de la nostra web.

Aquelles pàgines web l’URL de les quals comenci per “https://”, tal com ocorre en la nostra pàgina web, ofereixen una connexió segura a l’estar protegides per un certificat SSL oTLS que encripta els fluxos d’informació.

 

2.2   Server log files

Quan accedeixes al nostre lloc web recollim i processem de manera automàtica una sèrie de dades que ens proporciona el teu navegador i que reben el nom de “server logfiles”. Aquestes dades inclouen:

Versió i tipus de navegador amb el qual has accedit al nostre lloc web. El sistema operatiu que utilitza el teu dispositiu.

Links referits. Durada de la visita. Adreça IP.

Hora i data d’accés al nostre web.

Les dades anteriorment detallades són tècnicament necessaris perquè puguis navegar a través de la nostra web d’una forma òptima, evitant errors o fallades en la reproducció de contingut o funcionalitat de la nostra web. Aquestes dades no seran combinats amb altres fonts de dades.

La licitud del tractament d’aquestes dades personals es basa en el nostre interès legítim com a operadors d’aquest lloc web -Art. 6.1.f) del RGPD-. L’interès legítim perseguit és oferir un lloc web lliure d’errors tècnics, compatible amb els principals navegadors o sistemes operatius i amb una navegabilitat amigable per als nostres usuaris o clients.

 

2.3   Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Les Cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el teu navegador per als següents fins:

Habilitar la reproducció de contingut i funcionalitats del nostre lloc web. Millorar l’experiència de navegació dels usuaris.

Analitzar l’ús del nostre lloc web per a millorar els nostres serveis i productes. Personalitzar contingut i publicitat.

Millorar la seguretat de la nostra web

Si desitges consultar més informació sobre l’ús de Cookies en el nostre lloc web consulta la nostra política de Cookies: www.lapiga.cat/politica-de-cookies

 

2.4   Formularis de contacte, trucades i correus electrònics

Si decideixes emplenar algun dels formularis de contacte disponibles en el nostre lloc web o bé, si

contactes amb nosaltres mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, pot ser que ens facilitis una sèrie de dades personals que recopilarem i emmagatzemarem per poder donar resposta a la teva consulta, reclamació o sol·licitud. Aquestes dades personals serien, principalment, les següents:

Nom i cognoms. Telèfon de contacte. Correu electrònic.

Qualsevol altra dada personal que decideixis facilitar-nos mitjançant el formulari de contacte.

La licitud del tractament d’aquestes dades personals es basa, exclusivament, en el consentiment de l’interessat -Art. 6.1.a del RGPD-. Tens dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment, per a això n’hi ha prou que ens ho facis saber via correu electrònic a l’adreça o bé, via correu postal a l’adreça Passatge Germana Carme Mascaró, 2 (en qualsevol cas, serà necessari que acreditis la teva identitat aportant fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport).

Tens  dret  a  revocar,  en  qualsevol  moment el  teu  consentiment  per  aquest tractament, per a això n’hi ha prou que ens ho facis saber via correu electrònic a l’adreça , o via correu postal a l’adreça Passatge Germana Carme Mascaró, 2 (en qualsevol cas, serà necessari que acreditis la teva identitat aportant fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport).

Emmagatzemarem aquestes dades fins que ens sol·licitis la seva destrucció, revoquis el teu consentiment per al tractament d’aquestes dades o expiri el motiu pel qual es van recopilar.

 

3.   Xarxes socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupem i als productes o serveis que oferim. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els seus respectius servidors i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Recomanem la revisió i la lectura de les condicions d’ús i polítiques de privacitat de les xarxes socials utilitzades. Així mateix, també recomanem que es revisin les configuracions de privacitat d’usuari que ofereixen cadascuna d’aquestes xarxes socials.

Laura Gallegos Amber es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

4.   Cessions de dades a tercers i transferències internacionals de dades

Coma regla general, Laura Gallegos Amber no comunicarà ni cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal, i en aquest cas, només revelarà l’estrictament necessari per al compliment de l’obligació legal.

Laura Gallegos Amber té contractats proveïdors de serveis que requereixen de l’accés a determinades dades personals per a poder prestar els seus serveis (per exemple, proveïdors de mitjans de pagament, empreses de repartiment, serveis de hosting, serveis de màrqueting, serveis de suport informàtic o serveis d’administració comptable).

Aquests proveïdors de serveis actuen com a encarregats del tractament, d’aquí ve que només puguin utilitzar les dades personals als quals tinguin accés per a prestar els seus serveis o complir les instruccions del responsable i, en cap cas, per a fins propis o per a cedir-les a tercers.

Laura Gallegos Amber ha signat contractes sobre la protecció de dades personals amb aquests encarregats del tractament en els quals es detalla l’objecte, la durada, la naturalesa, la finalitat del tractament, el tipus de dades personals, les categories d’interessats, les obligacions legals de totes dues parts sobre protecció de dades i els drets del responsable.

No es preveuen transferències internacionals de dades a tercers països. Si en algun moment poguessin realitzar-se, li seran comunicades prèviament a fi d’obtenir el seu consentiment exprés.


5.   On s’emmagatzemen les teves dades? Durant quant de temps?

Les dades personals obtingudes s’emmagatzemaran dins de la UE, en el cas d’enviar dades a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixen un nivell de protecció suficient i compten amb unes garanties adequades, tals com instruments jurídicament vinculants entre les autoritats o organismes públics, normes corporatives vinculants dins d’un grup empresarial, clàusules tipus de protecció de dades, codis de conducta mecanismes de certificació.

Les dades facilitades i recopilades a través del nostre lloc web s’emmagatzemen en els servidors Ionos Cloud, B-85049435, C/ Avenida de La Vega, 1 – Edificio Veganova, (Edif. 3 Planta 5) 28108 Alcobendas – Madrid

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de lesAAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació, es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF. LEGAL
Documentació comptable i fiscal a efectes

mercantils

 

6 anys

 

Art. 30 Codi Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes

fiscals

 

4 anys

 

Articles 66 a 70 Llei General Tributària

 

6.   Drets dels interessats i mecanismes per a exercir-los

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: .

En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu. Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.

Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals. Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals. Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que es continuïn tractant.

Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguindecisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, pot ser que per al compliment d’obligacions legals no puguem eliminar la totalitat de les teves dades personals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades. Per a més informació pots consultar aquest link.

 

7.   Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Laura Gallegos Amber de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Laura Gallegos Amber es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’hagués celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falsos, incomplets, inexactes o no estiguin actualitzats.

Laura Gallegos Amber no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Laura Gallegos Amber es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a Laura Gallegos Amber de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Laura Gallegos Amber sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

8.   Menors d’edat

Els nostres serveis van dirigits a menors d’edat, de conformitat amb l’article 8 del RGPDi l’article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Laura Gallegos Amber sol·licitarà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per a tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o una altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

 

9.   Mesures de seguretat

Laura Gallegos Amber ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals, al seu abast, per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a Laura Gallegos Amber

 

Laura Gallegos Amber no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Laura Gallegos Amber; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Laura Gallegos Amber.

 

Enllaços a altres llocs web: En el lloc web www.lapiga.cat pot haver-hi enllaços a altres llocs web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquest lloc web, quedant Laura Gallegos Amber desvinculada de qualsevol mena de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

 

10.   Pot modificar-se aquesta política de privacitat?

Laura Gallegos Amber reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquesta Política de Privacitat i de protecció de dades per a adaptar novetats legislatives, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment, sense perjudici del que s’estableix en el RGPD.

 

11.   Certificat de compliment normatiu

Els textos legals d’aquest Lloc Web han estat redactats per Qualgest, empresa especialitzada en protecció de dades, en el següent enllaç podràs consultar el Certificat de protecció de dades de la Piga.